Sarah Chenoweth Davis

Salad Bowl; 3-Tone Polka$ 60.00


5.75" x 5.75" x 3.5"
Year:2023
Item:SARDAV-0089