Sarah Chenoweth Davis

Footed Mug, 8oz Brushwork on Slate$ 75.00


5 x 2.75 x 3.5
Year:2022
Item:SARDAV-0043