Stepanka Horalkova

blue bottom vase with holes$ 95.00


3" x 3" x 8.5"
Year:2016
Item:STEHOR-0490